2022-06-16
MySpic综合 174.21点,-0.55%; 184.15点,-0.71%; 168.36点,-0.65%; SEADEX62%澳粉
公告:自2月1日起,“铁矿石综合”指数修改为“Mysteel62%澳粉远期现货价格指数”(简称:SEADEX62%澳粉)
140.11点,-0.70%; 唐山钢坯 131.78点,-0.46%;
大宗商品综合 1273.1点,-0.30%; 建筑钢材成交 50.1点,-18.93%; 2713点,+0.38%; 3480.4点,0.00%; 214860点,+2.06%;
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]

钢材行情 市场分析 库存统计 价格汇总
上海螺纹钢16-22走势
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]

特钢行情 市场分析 钢厂调价 价格汇总
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]

钢管行情 市场分析 库存统计 价格汇总
上海焊管4寸*3.75走势
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-10]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-10]
 • [06-02]
 • [05-27]
 • [05-20]
 • [05-13]
 • [05-06]
 • [04-29]
 • [04-22]
 • [04-15]
 • [04-08]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-14]

行情 分析 钢厂 库存 汇总
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-06]
 • [05-30]
 • [05-30]
 • [05-30]
 • [05-06]
 • [04-27]
 • [04-18]
 • [04-18]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-09]
 • [06-09]
 • [06-09]
 • [06-09]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]

炉料行情 市场分析 库存统计 价格汇总
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-10]
 • [06-02]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]

钢厂调价 出厂价格 检修信息 钢厂动态 产能发展
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-14]
 • [06-14]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-14]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-14]
 • [06-14]
 • [06-13]
 • [06-10]
 • [06-08]
 • [06-08]

期货资讯 机构分析 钢联评述 市场评述
MyBCIC vs PPI 对比图
MyBCIC vs PPI 对比图
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [2021-11-02]
 • [2021-11-01]
 • [2021-10-31]
 • [2021-10-30]
 • [2021-10-29]
 • [2021-10-29]
 • [2021-10-28]
 • [2021-10-27]
 • [2021-10-26]
 • [2021-10-25]

有色行情 有色分析 专题调研 价格汇总
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-15]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]

宏观 大宗 下游 精粹
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]

国际价格行情 国际钢市日报 进出口快讯 产业资讯
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-14]
 • [06-13]
 • [06-10]
 • [06-09]
 • [06-08]
 • [06-07]
 • [06-06]
 • [06-02]
 • [06-16]
 • [06-15]
 • [06-14]
 • [06-13]
 • [06-10]
 • [06-09]
 • [06-08]
 • [06-07]
 • [06-06]
 • [06-02]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]

水泥行情 混凝土行情 砂石行情
水泥、混凝土价格指数
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]

行业动态
百年建筑网建材综合指数
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-17]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
 • [06-16]
昨日超市成交量: 吨 今日超市成交量: 吨 更新时间:
本周累计:
上周同期:
上周总量:

大宗 钢材 矿石 有色 焦炭 煤炭

Mysteel62%澳粉远期现货价格指数

查询

调查数据

查询

最新供求

商家推荐

电子商务网

     : :
     : : :
     : :
     : :
      关键字 材质 厂家 交货地 仓库
     厚度/口径 宽度 规格 排序
     咨询热线:400-1158-100 [ ] [ ] [ ]
     钢联动态 媒体报道
     • [05-10]
     • [04-05]
     • [03-28]
     • [03-25]
     • [03-09]
     • [03-04]
     • [03-02]
     • [02-28]

     会展信息

     MRI专栏
     • [06-16]
     • [06-13]
     • [06-09]
     • [06-06]
     • [05-23]
     • [03-13]
     • [03-07]
     • [03-04]
      |   |   |  会员注册 |   |   |   | 
     旗下网站:我的钢铁 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     © 2000-2022 Mysteel.com, All Rights Reserved.
     上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 上海大宗商品信息中心 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   
     意见反馈
     *类型:
     *反馈:
     截图:
     上传
     姓名:
     *电话:
     *验证码:

     你上传的格式错误!
     确认
     提交成功

     观看直播

     微信扫码保存Mysteel直播间小程序

     精彩直播 资讯速递

     金沙彩票手机版下载微信扫码保存Mysteel直播间小程序

     云顶捕鱼手机版下载-v3.5.1版下载 金沙彩票手机版app -官网app下载 云顶国际下载网址-APP苹果下载 下载必威体育app-APP全能版下载 云顶国际平台游戏-APP专业版下载 云顶国际app官方下载-v5.3.7版下载